Έναρξη μαθημάτων

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου θα γίνει έναρξη των μαθημάτων μας!

Καλή αρχή!