Ταξίδι στην Ιαπωνία 15-25 Φεβρουαρίου 2013

Λόγω του ταξιδιού στην Ιαπωνία, δεν θα γίνουν μαθήματα την Τρίτη 19 και Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου.