Rei Ho

reiho

Αγαπητή μαθήτρια, αγαπητέ μαθητή,

Kαλώς ήλθες στο Ελληνικό Bujinkan Dojo! 

Με την εγγραφή σου στο σωματείο μας, γίνεσαι μέλος μιας ομάδας άσκησης στις ιαπωνικές πολεμικές παραδόσεις και εντάσσεσαι στο μεγάλο εθνικό δίκτυο του Ελληνικού Bujinkan Dojo, που καλλιεργεί το Ninjutsu, όπως μας το κληρονόμησε ο Hatsumi Masaaki Sensei. Το Ελληνικό Bujinkan Dojo είναι οι άνθρωποί του και η δική σου παρουσία, συμμετοχή και συνεισφορά είναι πολύτιμη για την διάδοση και διάσωση των παραδοσιακών ιαπωνικών πολεμικών τεχνών. 

Ευχόμαστε η συμμετοχή σου στο μάθημα να είναι παραγωγική και να αποκομίζεις γνώση και εμπειρίες που θα σε ωφελήσουν στην καθημερινότητά σου. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις με προσοχή και να τηρείς τους παρακάτω κανονισμούς, που είναι κοινοί για όλες τις σχολές του Ελληνικού Bujinkan Dojo και έλκουν την ισχύ τους από το REI HO, τους τρόπους της σωστής συμπεριφοράς στο παραδοσιακό ιαπωνικό DOJO.  

Συμμετοχή 

Η συμμετοχή στο μάθημα επιτρέπεται μόνον στους επίσημα εγγεγραμμένους και εν γένει μόνον κατόπιν σχετικής άδειας του δασκάλου. Η είσοδος και έξοδός σου από το Dojo, καθώς και η συμμετοχή σου στο μάθημα οφείλει να γίνεται με το δέοντα σεβασμό. Οι σχετικές παραδόσεις και η εθιμοτυπία είναι ουσιαστικά στοιχεία και θα σου διδαχθούν βήμα προς βήμα καθ όλη τη διάρκεια της μαθητείας σου. Το Ελληνικό Bujinkan Dojo δε κάνει καμία διάκριση φύλου, θρησκευτικής, πολιτικής, πολιτισμικής ή άλλης συμβολικής, κοινωνικής ή ατομικής ιδιαιτερότητας. 

Για τη συμμετοχή στο μάθημα του Budo οφείλεις να προσκομίσεις την κατά νόμον απαιτούμενη βεβαίωση πως είσαι σε θέση να λάβεις μέρος σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης και πως χαίρεις άκρας υγείας. Οφείλεις δε να ενημερώνεις εγκαίρως το δάσκαλο για κάθε ζήτημα που άπτεται της υγείας σου. Άτομα με ειδικές ανάγκες γίνονται με μεγάλη χαρά δεκτά στην άσκηση, αλλά μόνον κατά περίπτωση και αφού έχει εξασφαλιστεί πως δε διατρέχουν κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο από αυτήν. Άτομα με ψυχικά προβλήματα γίνονται επίσης με χαρά δεκτά κατά περίπτωσιν.  

Οφείλεις να συμμετέχεις στις δραστηριότητες προσέχοντας να μην προκαλέσεις και να μην υποστείς σοβαρούς τραυματισμούς. Το ενδεχόμενο ελαφρών τραυματισμών είναι πάντα υπαρκτό σε ομαδικές δραστηριότητες και στην απευκταία περίπτωση που προκύψουν, θα πρέπει να τους αντιμετωπίζεις με ευγένεια και ψυχραιμία.  

Καθ όλη την εξέλιξη του μαθήματος, οφείλεις να ακολουθείς τις υποδείξεις του δασκάλου και να αποφεύγεις να συμπεριφέρεσαι με τρόπο που ενδέχεται να διαταράξει το μάθημα, να ενοχλήσει τους συνασκούμενους ή να προσβάλλει τις παραδόσεις του ιαπωνικού Budo.  

Δεν επιτρέπεται να συμμετέχεις σε οποιαδήποτε μορφή άσκησης, κατά μόνας, συνεργαζόμενος ή ανταγωνιζόμενος με άλλο πρόσωπο στο Dojo, χωρίς άδεια. Μαθήτριες και μαθητές που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μορφή συναγωνισμού εκτός του μαθήματος προσβάλλουν βαθύτατα το πνεύμα του REI HO και αποβάλλονται δια παντός από το Ελληνικό Bujinkan Dojo.  

Περιβολή 

Το Dojo είναι χώρος ιερός και στο μάθημα μπορείς να λάβεις μέρος μόνον με την απαιτούμενη παραδοσιακή περιβολή. Στο Ελληνικό Bujinkan Dojo φορούμε ειδικό ρουχισμό και υποδήματα, για το είδος και τον τύπο των οποίων θα σε ενημερώσει ο δάσκαλος. Σε περίπτωση που ζητήσεις την άδεια του δασκάλου, μπορείς να συμμετέχεις με κοινό αθλητικό ρουχισμό, πάντα όμως σεβόμενος την δημόσια αιδώ και χωρίς να προκαλείς με τις επιλογές σου. Απαγορεύεται να λαμβάνεις μέρος στο μάθημα φορώντας σκουλαρίκια, μεταλλικά εξαρτήματα για το σώμα ή τα μαλλιά και εν γένει οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς.  

Εξοπλισμός 

Η άσκηση περιλαμβάνει μελέτη παραδοσιακών και σύγχρονων όπλων, αλλά μόνον στο βαθμό που η κατοχή και χρήση αυτών των αντικειμένων ή των ομοιωμάτων τους δεν αντίκεινται στο νόμο. Δεν επιτρέπεται να φέρεις ή να χρησιμοποιείς αυτοσχέδια όπλα ή όπλα της επιλογής σου, πέρα από αυτά για τα οποία θα σε ενημερώσει ο δάσκαλος και μόνον κατόπιν της άδειάς του. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείς όπλα ή εξοπλισμό από τους ενδεχομένως υπάρχοντες οπλοβαστούς σε κάθε εγκατάσταση χωρίς προτέρα άδεια.  

Δημόσια θέματα 

Η συμμετοχή σου στο Dojo μας συνεπάγεται πως οι δράσεις και συμπεριφορές σου αντανακλούν σ αυτό. Η δημόσια συμπεριφορά σου δε πρέπει να δημιουργεί προβλήματα ή να ντροπιάζει το Ελληνικό Bujinkan Dojo. Μπορείς να αποτελείς μέλος άλλων σχολών, αλλά πάντοτε αφού έχει ενημερωθεί ο δάσκαλός σου και το έχει εγκρίνει. Το ίδιο ισχύει και για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διοργανώσεις ή επισκέψεις οποιοδήποτε είδους. Ειδικά για διοργανώσεις ή επισκέψεις στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Bujinkan Dojo εθνικά και διεθνώς, οφείλεις να συνοδεύεσαι πάντα από το δάσκαλό σου ή από προς τούτο υποδειχθέντα υπεύθυνο.  

Απαγορεύεται να είσαι μέλος άλλου Dojo του Ninjutsu. Ασκούμενοι του Ninjutsu από άλλα εκπαιδευτήρια εκτός του Ελληνικού Bujinkan Dojo δε γίνονται δεκτοί σ αυτό. Ασκούμενοι του Ελληνικού Bujinkan Dojo μπορούν να αλλάξουν σχολή και δάσκαλο που να ανήκουν στη δύναμή μας, αλλά μόνον κατόπιν σχετικής αδείας του αρχικού Dojo. Ασκούμενοι που έχουν αποβληθεί από Dojo της δύναμής μας δε γίνονται δεκτοί σε άλλο ομόλογο.  

Οι βαθμοί που σου αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Bujinkan Dojo αναγνωρίζονται από το Hatsumi Masaaki Sensei και ισχύουν διεθνώς χωρίς άλλη διατύπωση.   

Επίλογος 

Για κάθε ερώτηση, ή ζήτημα που σε απασχολεί, ο καλύτερος και πιο υπεύθυνος σύμβουλος είναι ο δάσκαλος ή δασκάλα του DOJO σου και σ αυτούς πρέπει να αναφέρεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Σε καλωσορίζουμε ξανά και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην άσκησή σου! 

 

Το Ελληνικό Bujinkan Dojo

Advertisements